İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Aile

Aile kavramı günümüzde dünya genelinde değişmektedir. Bundan dolayı İsviçrede aile politikası ile ilgili sorunları araştıran -aile sorunları için Federal Komisyon (EKFF) Aile’yi şöyle tanımlar:

  • kişisel olarak biçimlendirilmiş bir sosyal grup

  • ebeveylerin veya anne ya da baba’dan birinin çocuklarla birlikteliği

  • toplumsal bir kurum

Ama her zaman tek tek aile fertlerinin karşılıklı olarak ortak sorumluluk üstlenmelerine bağlılık söz konusudur; ve bu durum ilgili kanun hükümlerinden veya tam bir kişisel taahhütten oluşur.

Toplumsal bir kurum olarak aile-eşler, ebeveyn, çocuklar, torunlar, büyükanne ve –baba- İsviçrede çok sayıda kanun ve kanuni hükümlere etki eder. Örneğin vergilendirmede etkisini gösterir. Özgün devlet yardımlarını talep eder. Ebeveynler ve çocuklar arasında, aynı zamanda karı ve koca (evlilik) arasındaki ilişkiyi düzenler.

Konuya ilişkin: Ebeveyn olmak, Aile Ödenekleri, Çocukların Oturumu

Sayfa başına gidiniz