İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

İş ve Meslek

Yüksek yaşam masraflarından dolayı İsviçre‘deki aileler genellikle kadınların kazançlarına muhtaçtırlar. Ailevi görevlerinden dolayı kadınların iş piyasına girmeleri her zaman olduğu gibi zorlaştırılmıştır. Göçmen kadınların dil bilgisinin yetersizliği, uymayan eğitim ve sosyal çevre eksikliği ek engeller olarak karşılarına çıkmaktadırlar.

 
 
Yabancı işgücünün yüzde 39’nu kadınlar oluşturmaktadırlar. Bunların yarısından fazlası –genelde oldukça düşük maaş yüzünden – tüm gün çalışmakdırlar. Karşılaştırdığımız zaman İsviçre‘de işçilerin hemen hemen yarısı kadın ve bu kadın işçilerin % 38‘i yüzde yüz çalışmaktadır.
 
 
 

Mesleğe başlamak için konum belirleme

 
  • Ülkenizde yaptığınız eğitimin İsviçre‘de tanınıp tanınmadığını ve tanınması için neler yapmanız gerektiğine açıklık getiriniz. 
  • Eğer hiç bir mesleğiniz yoksa, yeteneklerinizin ve bildiğiniz konuların bir bilançosunu yapınız. 
  • İsviçre iş piyasasındaki şansınızı tahmin etmeye çalışınız. 
  • Tanıdığınız, bildiğiniz bir meslekte iş aramaya yada yeni bir meslek yapmak için karar veriniz. 
  • Sizin için hangi meslek ve eğitim imkanlarının olduğunu araştırınız. 
  • Eğer eğitim yada öğretim yapmanız gerekirse, bunu finanse edip edemiyeceğinizi araştırınız 
  • Ailenizin ev dışında üstleneceğinizin görevlere nasıl tepki göstereceğini sorunuz. 
  • İş ve aile hayatını nasıl düzenleyeceğinizi açıklığa kavuşturunuz.
 
 

Öneri:

Bütün bu soruları açıklamak için bilgi ve danışma önerilerini kullanınız, bu önerileri meslek hayatına ve iş piyasasına tekrar girmek isteyen İsviçre'li kadınlarda kullanmalıdırlar. Birçok mesleğin durumunu öğrenmek için meslek odaklı kadın örgütlerine başvurmak faydalı olacaktır.
 

Konuya ilişkin: themen/frauen/beruf/eigenes-unternehmen, themen/frauen/beruf/anerkennung-der-diplome, themen/frauen/beruf/vereinbarkeit-von-beruf-und-familie, themen/frauen/beruf/berufsabschluss-nachholen, themen/frauen/beruf/standortbestimmung, themen/frauen/beruf/faehigkeiten-anerkennen-lassen, themen/frauen/beruf/aus-und-weiterbildung, themen/frauen/beruf/frauenspezifisches-im-arbeitsrecht, themen/frauen/beruf/selbstaendige-erwerbstaetigkeit

Related links: