İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Eşitlik

Hak eşitliği 1981 yılından bu yana İsviçre anayasasında  yer almaktadır. 1996 yılından bu yana, ilgili hak eşitliği yasası yürürlüktedir. Bu yasa aile içinde, eğitimde ve iş hayatında kadınların hak eşitliğini sağlamalıdır.

 
 
Kadın ve erkeği eşit kılma yasası kadınlara kendilerini iş hayatında doğrudan ve dolaylı ayrımcılığa karşı koyma imkanı sağlamaktadır. Ayrımcılık yasağı özellikle:
 
 •  İşe alınma
 •  Maaş
 •  Atama
 •  Ek eğitim
 •  İşten çıkarma
 
 için geçerlidir.
 
 
 
Medeni halden, ailevi durumdan yada hamilelikten dolayı ayrımcılık aynı şekilde yasaklanmıştır. Bundan başka yasa cinsel tacizide yasaklamıştır.
 
 

İş ve Aile Hayatında Eşitlik ve Uzlaşma

Hukuksal bağlamlar dışında kadın ve erkeği eşit kılmayı günlük hayattada gerçekleştirmek zorunludur. Bundan dolayı yaşam çeşitliliğini kadınlarada mümkün kılmak için, hayatımıza hükmeden rol modellerinin üstesinden gelmek gerekmektedir. Bununla beraber kadınlara erkekler ile aynı başlangıç ve ilerleme imkanları verilmelidir.
 
 
 
Aile ve iş hayatının birlikte yürütülebilirliği kadın ve erkeği eşit kılan önemli bir unsurdur. Ebeveynler kimseye haksızlık etmeden aile sorumluluklarını ve mesleki yükümlülüklerini birleştirmeleri gerekmektedir. Bunun için önemli koşul aile yaşamına uygun iş koşulları ve aileyi tamamlayacak çocuk bakım hizmetleri sunulmalıdır.
 
Göçmen kadınlarında desteği ile daha birçok şeye ulaşılması gerekmektedir.
 
 
İlerlemelere rağmen İsviçre‘de hala kadın ve erkek arasındaki eşitliğe tam ulaşılamamıştır. Kadın olmak, hala genellikle dışardan yönetilmek ve hareketlerinin daraltılması anlamına gelir:
 
 • Ev islerinin büyük çoğunluğunu ücretsiz olarak kadınlar yapmaktadır.
 
 • İş ve aile hayatını dengelemenin zorluğu kadınların iş piyasasına girişlerini ve fırsatlar bulmalarını oldukça etkiler. Her on kadından dokuzu (%57) part-time, yani kısmen çalışmaktadır.
 
 • Kadın istihdamının özellikleri, ailevi nedenlerden dolayı uzun zaman işe ara vermek, buna istinaden kısa çalışma süresi ve yetersiz mesleki deneyim nedeniyle uzun süreli kesintiler cinsiyetler arasındaki ücret farkını güçlü bir sekilde etkiler. Kadınların aldıkları maaş erkeklere göre ortalama % 19.1 daha düşüktür.
 
 • Kadın ve erkek meslekleri arasındaki fark hala büyüktür. Tipik kadın mesleklerinde erkek mesleklerine göre kazanç oldukça düşüktür.
 
 • Kadınlar yönetici mevkilerde yetersız temsil edilmektedirler: Kadınlar % 4.4 oranı ile % 8.5 erkek oranına karşı durmaktadırlar.
 
 • Yoksulluk ve sosyal yardım alma genellikle emeğin cinsiyet dağılımının (anne çocuklarla ilgilenir) ve bununla bağlantılı düşük kazanç hacminin bir sonucudur. Bu durum boşanma esnasında yada insan yaşlanınca kendini özellikle belli eder.
 
 • Çocukların sorumluluğunu yalnız yetiştiren ebeveyn olarak üzerine almak başka bir risk faktörüdür, ki bu faktör kadınların hayat hikayelerinde ilk etapta yoksulluk ve sosyal yardım almarına neden olabilir.
 
 

Göçmen Kadınların Durumu

Kadın ve erkeği eşit kılmadaki eksiklikler göçmen kadınları İsviçre‘li kadınlara göre daha fazla etkilemektedir. Özellikle iyi eğitim almış ve AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kadınlar dil yetersizliği yada diplomalarının İsviçre iş piyasasında tanınmamasından dolayı kadınlara ve yabancı kadınlara göre genellikle iki kat daha dezavantajlıdırlar. Kalifiye olmalarına rağmen göçmen kadınlar genellikle vasıfsız işlerde çalışmaktadırlar. Yüksek vasif iddiasi ile coğu kez az vasıflı işlere giriş engellenmektedir.
 
 
 
Çalışan göçmen kadınlar çocuklarının bakımı için genellikle sosyal çevreleri (büyük anne-baba yada akrabalar) olmadiği için çoğunlukla tamamen cocuk yuvalarına bağımlıdırlar, bu çocuk yuvalarının ücreti maaşın büyük bölümünü alıp götürmektedir, yada göçmen kadınlar hayat arkadasları ile karmaşık bir nöbetle çocuklarla ilgilenmek zorunda kalmaktadırlar, bu durum günlük aile ve iş yaşamında tam bir karışıklığa neden olur.
 
 
 
 

Öneri:

Göçmen kadınlar İsviçre‘de kadın ve erkeği eşit kılmak için bulunan bütün imkanları kullanmarı gerekir. Kantonların kadın ve erkeği eşit kılmak için oluşturulmuş büroları güncel gelişmeler hakkında bilgi vermektedirler ve günlük sorunlar için de destek vermektedirler. İsviçre kadın ve erkeği eşit kılma konferansı temsilcileri kadın örgütleri, meslek dalları ve danışmanlık büroları ayrıca bütün kadınlar için önemli günlük sorunlar için kamsamlı bir şekilde linkleri bir araya toplamışlardır. Sendikanın ve istatistik federal bürosunun maaş hesaplama motorlarını unutmamak gerekir.

Related links: