İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

İpotek

İsviçrede bir ev ya da daire satın almak çok pahalıdır. Eğer bir ev finanse etmek istiyorsanız, bir ipotek yapmak zorundasınız.

Bankalar İsviçrede alıcıdan satış fiyatının en az % 20’sini kendi kaynağıyla finanse edebilmesini beklerler. Satış fiyatının yaklaşık üçte ikisini banka söz konusu 1. Hypothek olarak, geri kalanı ise 2. Hypothek olarak size verir. 2. Hypothek’in faizleri 1.Hypotekten daha yüksektir.
 

Örnek  
Ev veya dairenin fiyatı 500.000 Frank. Bunun 100.000 Frankını kendiniz sağlamak zorundasınız. 1. Hypothek olarak 300.000 Frank ve 2. Hypothek olarak da 100.000 Frank alırsınız.
Hypothek kredisinin geri ödemesi banka tarafından tespit edilmiş bir Örnek ile gerçekleşir. Kural olarak Faizlerin yanında yıllık olarak toplam Hypotekin en az yüzde birini geri ödemek zorundasınız. 2. Hypothek yaklaşık 20 yıl içerisinde geri ödenir.

Dikkat !
Eğer Hypothek aldığınız bankada aynı zamanda tasarruf hesabınız da varsa kesinlikle bankanın iflası durumunda ipotek borcunuzun tasarruflarınızla beraber hesaplanıp hesaplanmayacağına dikkat ediniz. Bankanızın ipotek borçlarınızı üçüncü kişilere devir ve temlik etmek istemesi durumunda kendinizi savununuz.
 

 

Konuya ilişkin: İpotek , Özel Kredi, Leasing

Related links: