İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Borç Tahsili

Eğer bir ödeme emri alırsanız, bunu ya daima gidip Postadan alırsınız ya da Postacının elinden alırsınız. 

Erken bir İflasla ilgili bir Ödeme Emri talebi

Eğer yeni bir Sermayeniz yoksa, İcra Dairesine 10 gün içerisinde bir Hukuki Teklif yazısı gönderiniz. Bu sermaye oluşturan gelirler gereğince, incelenmek için basit bir mahkeme yöntemidir.
 

Güncel bir Adaletsiz Tahsil Harcı talebi

 
10 gün içerisinde bir Hukuki teklif yapınız; ya toptan ya da Tahsil Harcının meblağı için.
 
İcra Dairesi borç tahsillerini yasaya uygunluk açısından önceden incelemezler. Her kes bir diğerine bir Borç tahsili gönderebilir.
 
Dikkat !
Eğer alacağın hiç mevcut olmadığını ya da artık mevcut bulunmadığını belgeleyebilirseniz, İcranın Kaldırılmasını talep ediniz. Sonra İcra kaydında bir sicil kalmaz !
 

Yenileme feshini tanzim etmek için zaman kazanmak

Hemen alacaklıyla temasa geçiniz. Bir ödeme ertelemesi ya da taksitle ödeme için tartışarak bir sonuca varmayı deneyiniz.
 

Konuya ilişkin: İflas , Haciz , Borçları düzenleme, Borç Tahsili

Related links: