İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Haciz

Bir borç tahsili, ödeme emrinden sonra 20 günden 1 yıla kadar sürebilir.

İcra dairesine çağrı

Kesinlikle ya oraya gidiniz ya da termini telefon açarak erteleyiniz.

Aşağıdaki belgeleri birlikte götürünüz;

  • Son 3 ayın maaş bordrosu
  • Fiili olarak ödenen Nafaka belgeleri
  • Akrabalık yardımı yükümlülüğü bağlamındaki ödemelerin belgeleri
  • Sağlık Sigortası tarafından karşılanmayan sağlık giderlerinin belgeleri
  • Diş tedavisi belgeleri.
  

Kazancın Haczi

Kazancın haczi ile Borçlu asgari geçim düzeyi ile yetinir. 13. Maaş haciz edilir.

Aşağıdaki gelirler haciz edilmezler;

  • Cebir suçlarından dolayı mağdur olan kişi için; bir sefere mahsus olan zarar tazminatı-ve manevi tazminat, acil durumlar için kamuya açık ve özel Sosyal yardım ödenekleri.
  • AHV ve IV ödenekleri, geri dönüşlü ödemeler dahil ve bu sayede ödenen mallar; bütünleme yardımları (Ergänzungsleistung-EL)
  • Çocuk ve aile ek ödenekleri. 

Mal mülk haczi

Hangi malların Üçüncü kişilere ait olduğunu bildiriniz. En iyisi bunu yazılı bir anlaşmayla belgeleyiniz.
 

Konuya ilişkin: İflas , Haciz , Borçları düzenleme, Borç Tahsili