İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Borçları düzenleme

Borçları bir borç düzenleyicisi sayesinde mümkün olduğunca çabuk bir şekilde çözmelisiniz. Borç danışma merkezleri sizinle birlikte gerçekçi bir düzenleme planı yaparlar.

Bir düzenleme, borçların ayrıntılı bir dökümünü, detaylı bir Bütçeyi ve dürüstçe bir durum tarifi gerektirir. Bunu  müteakiben alacaklının ödeme teklifinin inandırıcılığına ikna olma ile ilgilidir.
 

Ödeme teklifi

Ödeme teklifinin türü aşağıdakilere bağlıdır:
  •  Gelirin yüksekliği,
  • Süren acil harcamalar,
  • Borçların yüksekliği,
  • Düzenleme süresinden itibaren. Düzenlemeler bununla beraber 3 yıldan daha fazla devam etmemeli.

Borç düzenlemesi için Bütçe oluşturmak

 
Bunun için borçlar olmadan bütün harcamalar listelenmelidir. Bütün ödeme bakiyeleri, taksitle ödeme yükümlülükleri ve kredi kartları ayrı bir borç listesine ya da Bütçenin bitimine bağlıdır.
 
Yanlızca bütçe fazlası borcun ödenmesi için kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Bu yüzden bir Borçtan kurtulma yeterli bir gelirle varsayılır.
 
Dikkat !  
Borçtan kurtulma düzenlenmiş Bütçeye sıkı bir şekilde uyulmasını gerektirir.
 
Bir Borçtan kurtulma ancak bütün alacaklılar bir çözümü kabul ettikten sonra maksadına ulaşır, bu çözüm uygulanabilir olsun ve başka yeni borçlar meydana gelmesin. 
 

Konuya ilişkin: İflas , Haciz , Borçları düzenleme, Borç Tahsili