İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Sağlık

Sağlık; fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak kisinin kendisini iyi hissetmesi olarak tasvir edilir sadece bir hastalık halinin olmaması sağlık kelimesinin açıklaması değildir. Kişinin dini, וrkו, politik düşüncesi ve ekonomik durumu gözetilmeksizin saǧlוk açוsוndan sunulabilecek en iyi koşullara sahip olmasו o kişinin en temel insanו haklarוndandוr. (Dünya saǧlוk örgütü tarafוndan yapוlan saǧlוk tanוmlamasו)

 
Sağlığı çok çesitli faktörler etkilemektedir, en önemliler şunlardır.
  • kişilerin eğilimleri
  • yaşam tarzı
  • kişinin yaşadığı topluluk
  • çevre

Konuya ilişkin: Eczane, Tıbbi bakım, Fiziksel aktiviteler, Beslenme, Çocuklar , themen/gesundheit/medikamente, Evde yardım ve bakım, themen/gesundheit/notfall, themen/gesundheit/spital, themen/gesundheit/zahnarzt, themen/gesundheit/sucht, themen/gesundheit/psyche, Kadוn saǧlוǧו, themen/gesundheit/praevention, themen/gesundheit/sans-papiers, themen/gesundheit/geschlechtskrankheiten, themen/gesundheit/aids

Related links: