İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Kadוn saǧlוǧו

Hamilelik, doǧum,doǧum kontrol yöntemleri, menapoz, cinsellik, cinsel organ hastalוklarו vs. İsviçre de kadוnlara yönelik geniş bir danוşma ve tedavi hizmetleri yelpazesi vardוr .

 

Konuya ilişkin: Jinekolojik kontrol, Emzirme, Doǧum sonrasו, Gebelik, Doǧum, Doǧum kontrol yöntemleri, Menapoz, Gebeliǧin sonlandוrוlmasו

Related links: