İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Entegrasyon

İsviçre uyum politikasının ilke ve amacı yabancılar yasasında (AUG) düzenlenmiştir.Bu yasayla Avrupa birliği ülkeleri dışından gelen kişilerin aile birleşmeleri,oturum ve yerleşme izinlerinin verilmesi ve uzatılması hakkında karar verilir

Yasa entegrasyonu karşılıklı bir süreç olarak tanımlar: Buna göre devlet göçmenleri desteklemekle yükümlüdür.Federasyon,kantonlar ve belediyeler göçmenlerin dil öğrenmelerini, bölgede konuşulan dili günlük yaşamda kullanmaları ve meslekte ilerlemeleri için teşvik etmek zorundadır.Ayrıca devlet koruyucu sağlık tedbirlerini almak zorundadır.Entegrasyon teşviğinde özellikle kadınların,çocukların ve gençlerin isteklerine önem verilmek zorundadır.
Yasama yabancılardan aktif olarak İsviçre toplumuna entegrasyon için çaba göstermelerini talep eder.Özellikle talep edilenler:
  • Devletin hukuksal düzenine ve Anayasal değerlere saygı
  • Ülkenin kendine özgü dilini öğrenmek
  • Çalışmaya hazır ve istekli olmak
  • Eğitime ve geliştirmeye sürekli açık ve istekli olmak
Dikkat
Oturum ve kısa süreli oturum (B ve L) izninin verilmesi, dil veya uyum kurslarına katılmak koşuluna bağlı olabilir.Aile birleşiminde de aynı koşul geçerlidir. Kursları ziyaret etme yükümlülüğü bir uyum anlaşmasıyla kararlaştırılabilir.Giderek bu anlaşmayla çalışan,İsviçre Kantonları’nın sayısı artmaktadır.Entegrasyon derecesi yerleşme izni C verilirkende dikkate alınmaktadır.

Entegrasyon için yetkili merkezler (bir kısmı yönetim dışı)

 
Entegrasyon için yetkili merkezler, kantonlar bazında ve büyük şehirlerde kontak ve kordinasyon noktalarında ülkeye yeni giren göçmenler, belediyeler ve organiyasyonlar için gönüllü, mesleki veya özel olarak entegrasyon amaçlı çalışırlar.
 
 
 

Konuya ilişkin: Kantonlar ve Belediyeler, Entegrasyon Sözlesmesi, Yabancılarla ilgili hukuksal kararlarda entegrasyon derecesi, themen/integration/anlaufstellen-fuer-migranten

Related links: