İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Yabancılarla ilgili hukuksal kararlarda uyum derecesinin önemi

Göçmenlerin entegrasyona hazır olması ve uyum derecesi, yabancılarla ilgili hukuksal kararlar alınırken dikkate alınır.

Yabancılar yasasında (AuG):

Yerleşme izni olan C’nin erken verilmesinde kişinin uyum derecesi dikkate alınır (Art. 34. Abs. 4 AuG).
Uyum derecesi, resmi makamların karar vermesi sürecinde özellikle sınır dışı edilmesinde ve giriş yasağı konulmasında dikkate alınır.(Art. 96 AuG)

Yabancıların entegrasyonu ile ilgili kararnamede  (VIntA):

Kısa yada uzun süreli oturumların uzatılmasında yada verilmesinde ilgili resmi makamlar, yabancılarla uyum sözleşmesi düzenleyebilirler (Art. 5 VIntA)

Oturum izni ile ilgili kararnamede (VZAE):

Şayet kişiler hakkında öngörülemeyen kişisel zorluklar varsa başvuru yapanların entegrasyonunda dikkate alınır. (Art. 31 Abs. 1 VZAE

Vatandaşlık yasasında (BüG):

Entegrasyon, vatandaşlığa giriş koşulları kapsamında dikkate alınır. (Art. 15c BüG)

Related links: