İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Din

İsviçre artan bir ölçüde çok dinli bir ülkedir. Aynı zamanda daha fazla insan inançsızlığı seçmektedir.

 
Bugün İsviçre’de ikamet eden nüfusun % 32‘ si protestan, % 31’i katolik ve yaklaşık % 2’si ortodoks hiristiyan cemaatine mensuptur. Yaklaşık nüfusun % 5’i müslüman ve % 5’i diğer dini gruplara mensupturlar. Yaklaşık 18‘000 kişi yahudi inancına mensuptur. İsviçre nüfusunun çeyreği hiç bir inanca bağlı değildir.
 
 
 
 
 
 

Konuya ilişkin: Alevi Cemaatleri, Din Özgürlüğü, Devlet ve Din, Kilise Vergisi, Okul ve Din, Dini Eğitim, Hıristiyan Kiliseler ve Dini Topluluklar, İslami Cemaatler, Yahudi Cemaatler, Budist Cemaatleri, Hindu İnanç Grupları, Tarikat Sorusu, Dinler Arası Diyalog

Related links: