İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Alevi Cemaatleri

İsviçre'de çoğunluğu Türk kökenli  40.000 ila 50.000 arasında Alevi yaşamaktadır.

 
İsviçre’deki ilk Alevi derneği 1992’de Basel‘de kurulmuştur. Bu derneğin kurucu üyeleri Aleviliği İslam‘da kültürel bir topluluk olarak anlamışlardır. Alevi inançında Müslüman unsurların yanı sıra aynı zamanda erken Hıristiyan döneme ait etkiler de bulunmaktadır.
 
 
Alevilik bu inanca bağlı kişiler tarafından çok farklı algılanır: Bazıları için bir felsefe, diğerleri için bir yaşam biçimi ya da toplum düzeni ve üçüncüler için de tek gerçek İslam olarak görülmektedir. Bugün İsviçre‘de yaşayan Alevilerin sadece bir kısmı kendilerini hala müslüman olarak görmektedir.
 
İsviçre'de 14 bağımsız yerel Alevi derneği vardır. Bunlardan 11‘i Alevi Federasyonu üyesidir.
 
 
 
 

Related links: