İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Dinler Arası Diyalog

İsviçre‘de dinlerarası diyalog çeşitli düzeylerde vukubulmaktadır. Bütün kantonlarda ve hemen hemen tüm büyük şehirlerde, yuvarlak masalar, çalışma grupları ya da dinler arası sorunlar ile uğraşan çalışma grupları bulunmaktadır.

 
 
Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi cemaatlerinin yanısıra dinler arası tartışmalara Budist, Hindu ya da diğer inanç gruplarının yerel temsilcileri de katılmaktadırlar. Bir çok dinlerarası çalışma grubu yıl boyunca geniş kitleler için karşılıklı görüşmeler ve düşünce alışverişi imkanı sunan toplantılar organize etmektedir.
 
 
Hıristiyanlık içi, yani evrensel diyalog kendi yapısı içinde gerçekleşmektedir.
 
 
 
 
 

Related links: