İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Din Özgürlüğü

Bireysel din özgürlüğü temel bir haktır. Bu hak Federal Anayasa'ya din ya da inanca dayalı ayrımcılık yasağı gibi bağlanmıştır. Bütün özgürlük hakları gibi din özgürlüğüde demokratik hukuk devletinde bir bütün olarak yerleştirilmiştir ve bu çerçevede kısıtlanabilir.

 
Federal Anayasa'nın 15. Maddesine göre herkes "dini ve ideolojik inançlarını özgürce seçmek ve tek başına veya başkaları ile birlikte yaşayabilme" hakkına sahiptir. Ayrıca Herkesin "dini bir topluluğa katılma yada dini bir cemaatin üyesi olma ve dini öğretileri takip etme" hakkı vardır
 

Dikkat

Ama bu aynı zamanda "hiç kimsenin dini bir topluluğa katılmaya yada dini bir cemaatin üyesi olmaya, dini bir eylem yapmaya ve dini öğretileri takip etmeye zorlanmaması " anlamına da gelir.  Böylece İsviçre'de dini bir cemaaten ayrılmak yada din değiştirmek kişinin kendi seçimine bırakılmıştır.
 
Federal Anayasa'nin 8. Maddesinde açıkça belirtilmektedir: "Kimse özellikle kökeni, ırkı, cinsiyeti, yaşı, dili, sosyal konumu, yaşam tarzı, dini, ideolojik yada politik inancı yada fiziksel, zihinsel yada pisikolojik sakatlığından dolayı dışlanamaz.”
 

Dini Özgürlük Kısıtlamaları

Bireylerin kişisel dini inançları tamamen korunurken, devlet bazı dini uygulamaları kısıtlayabilir,
 
  • Eğer belirli bir yasal hüküm var ise (örneğin, insaat ve planlama hukuku, eğitim hukuku, eğitim işleri, eşitlik standartları)
  • Eğer yasal kamu yararı mevcut ise (örneğin, Kamu güvenliğinin korunması, dini barış tedbirlerini korumak)
  • Eğer üçüncü şahısların korunması istenir ise.
 
Din özgürlüğünü kısıtlamanın temelleri Federal Anayasa'nın 39. Maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 9. maddesinde, bulunmaktadır.
Din özgürlüğü kısıtlamalarının sebeplerinin her zaman açıklanması gerekmektedir.
 
 
 
 

Related links: