İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Cinsellik

Dünya Sağlık Örgütüne göre yaşa bakmazsızın, cinselik insan olmanın bir unsure ve parçasıdır.

 
 Bir kişinin cinsel hüviyeti:
               
  •  biyolojik cinsiyet,
  •  cinsiyet hüviyeti (bir insanın kendini erkek mi ya da kadın olarak mı hissediyor olmasıdır),
  •  cinsiyet rolü ( kültürel normlara bağlı olarak, bir insanın kadın ya da erkek davranış kalıplarını belirler),
  •  Cinsel güdüm ( belli bir cinse karşı duyulan uzun süreli duygusal ve cinsel istekler ).
 
 
Cinsellik, fiziksel, psikolojik ve sosyal öğeleri içerir, çoğalma olgusunun ve cinsel davranışlarının ötesindedir. Haz, erotizm, şefkat, samimiyet ve de cinsel ilişki içerir.
 
 
İsviçre‘de genel olarak paylaşılan yaklaşım, insanların kendi cinselliklerini şevk ile, baskısız, ayrımcılıksız, şiddetten uzak ve sağlık riski olmadan yaşayabilmelerini öngörür.
 
 
Buna istinaden bu ülkede vatandaşların cinsel haklarını daha iyi korumak için, son yıllarda siyasi alanda birçok şey yapılmaktadır. Aynı zamanda söz konusu toplumsal cinsiyet kalıplarını ve rollerini ayırmak, geleneksel ve dini kavramları yeniden düşünmek ve mevcut tabuları sarsmak, hem İsviçr'e vatandaşlarını, hemde göçmenleri zorlayan olgulardır.

Konuya ilişkin: Cinsel Sağlık, Cinsel Yönelim, Koruma ilkeleri, Cinsel Haklar