İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Sosyal Güvenlik

İsviçre‘de sosyal güvenliğin yoğun bir ağı vardır, bu ağ burda yaşayan ve çalışan kişileri ve onların ailelerini tek başlarına finanse edemedikleri risikolara karşı korur.

Önemli noktalar şunlardır:

  • Yaşlılık ve Geride Kalanların Sigortası (AHV)
  • Malüllük Sigortası (IV)
  • Bir hastalığın ve kazanın sonuçlarına karşı koruma
  • İşsizlik Desteği (AI)
  • Aile desteği (aile zammı) ve annelik sigortası
 
Sosyal güvenlik hizmetleri emekli maaşı, kazanç tazminatı ve aile zammı şeklinde geri ödenir yada hastalık ve kaza masrafları kapatılır.

 

Eğer yaşlılık ve geride kalanların sigortası (AHV) ve malüllük sigortası (IV) emeklilik aylıkları yada diğer gelirler asgari temel ihtiyaçları karşılamıyorsa, ek ödenek (Ergänzungsleistungen (EL)) yardımı verilir.

 

Sosyal güvenlik her şeyden önce çalışmadan sağlanan gelirlerin primleri ile finanse edilir. İşveren ve çalışan kişi eşit oranda prim öder.

 

Sağlık sigortasında ise sigortalanmış her kişi bir prim öder. Federal devlet ve Kantonlar yaşlılık ve geride kalanların sigortası (AHV) ve malüllük sigortası (IV) finansmanına vergi gelirleri ile katılırlar. Ek ödeneklerin (EL) ise tamamını finanse ederler. Bununla birlikte ekonomik durumları zayıf olan kişilerin hastalık sigortası primlerini ödemelerinde (prim indirimi yaparak) destekte bulunurlar.

 

Yabancılar İçin Geçerli Olan Özel Kurallar:

Avrupa Birliği (EU) ve İsviçre arasında iki taraflı yapılan serbest dolaşım (Personenfreizügigkeit) anlaşması çeşitli ulusların sosyal güvenlik sistemlerini koordine eder ve İsviçrelilere ve Avrupa Birliği (EU) vatandaşlarına aynı hakları sunar. Bu anlaşma İstisnai olarak Romanya ve Bulgaristan dışındaki Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hepsini kapsar.

İsviçre bir çok ulusla sosyal güvenlik anlaşması imzalamıştır. Bu ülkelerin vatandaşları için özel kurallar geçerlidir. Özel anlaşmaların dışında kalan ülkelerin vatandaşları için gerekli bilgiyi  burdan edinebilirsiniz.
Eğer sosyal yardım kurumlarının ödenekleri yeterli değil yada bu kurumlara müracaat edelemiyorsa, Kantonlar ve Belediyeler yardıma ihtiyaci olan kişileri sosyal yardımlar ile desteklerler.
İsviçrede yaşayan herkesin durumunun aciliyetine göre asgari acil yardım alma hakkı vardır. Bu durum başvuruları kabul edilmeyen ilticacılar ve kağıtsızlar içinde geçerlidir.

Konuya ilişkin: Yaşlılık Bakım Sigortsı, İşsizlik Sigortası, Malüllük, Sağlık Sigortası, Kaza Sigortası, Sosyal Yardım, themen/sociale-sicherheit/nothilfe

Related links:

Sayfa başına gidiniz