İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Emekli Sandığı (BVG)

Mecburi mesleki sigorta (BVG) devlet tarafından düzenlenen yaşlılık ve geride kalanların sigortası (AHV) ve malüllük sigortası (IV) gibi sosyal kurumların sadece asgari temel ihtiyaçlardan doğan açıkları kapatması gerekmektedir.

 

Kimler Sigortalanmıştır?

Mesleki sigortada mecburiyet yılda en azından 19'891 CHF kazanan yada bir aylık maaşları en azından 1’658CHF’ye denk gelen bütün çalışanlar için geçerlidir. Kim daha az kazanıyorsa, işveren tarafından sigorta edilmesi gerekmemektedir.

İşverenler çalışanlarını 17 yaşını doldurup 18 yaşına girdikleri günden itibaren sigorta etmek zorundadırlar. İlk 7 yıl (24 yaşına kadar) primler sadece ölüm ve sakatlık risikolarını karşılar. 25 yaşından itibaren yaş emekliliği için tassarruf edilmesi zorunludur.

 

DİKKAT
Çeşitli Grupların mecburiyet yükümlülüğü yoktur: bunlar arasında en fazla 3 aylık çalışma sözleşmesi olan işçiler, serbest çalışanlar, kendi tarım işletmesinde çalışan aile üyeleri yada en azından yüzde 70 oranında iş göremeyen malüller.

 

Mesleki Sigorta Tutarı Ne Kadardır?

Yaş
Sigortalanmış maaşın %
25'ten 34'e kadar
%7
35'ten 44'e kadar
%10
45'ten 54'e kadar
%15
55'ten emekli oluncaya kadar
%18

 

19‘891 CHF ve 79‘560 CHF arasındaki maaşlar ve maaş gelirleri mecburi sigortaya tabidirler. Daha yüksek yada düşük maaşların dikkate alınma zorunluluğu yoktur. Ama bunlar gönüllü olarak dahil edilebilirler.

 

1.Bölüm‘de (AHV/IV) ödeneklerin kesişmesini önlemek için brüt maaştan düzenleme kesintisi olarak 23‘205 CHF düşülür. Geri kalan ,,sigortalanmış Maaş,, olarak adlandırılır. Bu şu anlama gelir: Eğer yılda örneğin brüt olarak 60‘000 CHF kazanıyorsanız bunun 36‘795 CHF sigortalanmış maaş olarak prim tutarına dayanmaktadır.

 

Yılda 19‘890 ve 23‘205 CHF arasında kazanan çalışanların maaşlarının 3‘315 CHF‘lık kısmı sigortalanır.

 

Ödemeyi Kim Yapar?

Mecburi mesleki sigorta (BVG) yaşlılık ve geride kalanların sigortasında (AHV) olduğu gibi ortaklaşa finanse etme prensibini tanır: İşveren en azından primlerin yarısını ödemeyi kabul etmek zorundadır. Eğer işveren primlerin yarısından fazlasını ödemek isterse, bunu emekli sandığı işverenin kendisine bırakmıştır.

 

Aynen yaşlılık ve geride kalanların sigortasında (AHV) olduğu gibi işveren bütün primleri ödemekle yükümlüdür (direkt maaştan düşülen kendi payını ve işçiye düşen kısmını).

 

Yaş Emekliliği Ne Zamandan Başlar?

Emeklilik yaşı erkekler için 65 ve kadınlar için 64‘tür. Erken emeklilik imkanı vardır: Bunun için en azından 58 yaşında olmak gerekmektedir.

 

DİKKAT
Erken emeklilik durumunda emekli maaşları düşürülür. Emekli sandığından emeklilik maaşınızı detaylı olarak hesaplatırınız.

 

Emekli Maaşları Ne Kadardır?

Mesleki yaşlılık sigortasında kişisel tassarruf süreci sözkonusudur. Kim fazla öderse, yüksek maaş alır, kim az öderse, düşük maaş alır. Halen erkekler tassarruf ettikleri alacaklarının %7.05‘ini yaşlılık maaşı olarak alırlar. Bayanlar ise yüzde 7.1‘ini alırlar. 2014‘e kadar ödeme oranı 6.8‘e düşürülmesi gerekmektedir.

 

Bu ne anlama gelir: Eğer örneğin 100‘000 CHF yaşlılık alacağı biriktirdiğiniz takdirde, bir yıllık emekli maaşı olarak 7000 CHF alırsınız, bununla birlikte size verilen AHV-maaşının yanında yuvarlak olarak 580 CHF daha ödenir.

 

Emeklilik Maaşı Yerine Sermaye Ödeneği

Müracaat edildiği takdirde sigortalanmış kişi ayrıca yaşlılık alacağının dörtte birini sermaye ödeneği olarak alır. Eğer emeklilik maaşı yaşlılık ve geride kalanların sigortası (AHV) asgari emeklilik maaşının yüzde 10‘dan daha azını karşılıyorsa sigorta düzenlemeleri emeklilik maaşı yerine sermaye ödeneği olarak ödenebilir.

 

DİKKAT
Sigortalanmış kişi bir dilekçe ile sermaye ödeneği için müracaat ettiğinde yardım ve hizmet düzenlemelerinde tesbit edilen süreler dikkate alınmalıdır.
 
Öneri
Bir sermaye ödeneği biçimi için karar vermeden önce yetkili kişilere danışınız.

Konuya ilişkin: Emekli Sandığı (BVG/LPP), Yaşlılık Bakım Sigortsı, Yaşlılık ve Geride Kalanların Sigortası (AHV)