İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Malüllük

Malüliyet söz konusu olduğunda İsviçre’de devlet malüllük sigortası (IV) ilgili kişinin asgari geçim hadini karşılar.
 

Eğer bir kişi bir hastalıktan dolayı yada bir kaza sonucu sakat kalırsa, malüllük sigortası (IV) İsviçre’de yaşayan herkese ve burda çalışan bütün sınır işçilerine aylık öder. Malüllük sigortası (IV) doğumdan kalan sakatlıklardan dolayıda yardım eder. Göçmenler için bazı durumlarda özel kurallar geçerlidir.
 
Çalışanlar ek olarak mesleki malüllük sigortasında da (BVG) sigortalanmışlardır. Malüllük hastalık yada kaza sonucu oluştuğu takdirde mesleki sigorta vasıtasıyla ek bir ödenek maaş tazminatı olarak verilir.
 
Bundan başka kendinizi oluşabilecek herhangi bir sakatlığın sonuçlarına karşı özel olarak ek sigorta yaptırma imkanınız vardır.
 
DİKKAT!
Mecburi kaza sigortası sisteminden dolayı bir kazadan sonra oluşacak sakatlığın sonuçları hastalığa göre daha iyi kapatılmaktadır. Hastalık koşullarına bağlı malüllük için yeteri kadar güvence alıp almadığınızı kontrol ediniz.

Konuya ilişkin: Malüllük Sigortası (IV) -Emekliliği, themen/sociale-sicherheit/invalidenvorsorge/bvg, Malüllük Sigortası (IV/AI), AI pe bana