İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Sağlık Sigortaları servisi

Yasal olarak bütün sigortalar aynı hizmetleri sunmak zorundadırlar.


Hangi  tedaviler  ödenir?

Mecburi saglık sigortası
 
 • Hastalık
 • Kaza ( başka bir kaza sigortası mevcut değilse) ( kaza sigortası linki)
 • Annelik
 • Belirli tıbbi önlemler
 • Yasalar çerçevesinde belirlenmiş olan hizmet listesindeki tedavi durumlarını karşılar.
 
Özellikle
 •  Doktor ve Cerrahların yaptığı ayakta tedaviler
 • Reçetesi yazılan ilaç ve terapiler
 • İkamet edilen Kantondaki hastanelerin genel bölümündeki yatışlar
 • Ev bakımı ( Spitex )
 • Bakımevi masrafları
 • Rehabilite önlemleri
 • Önleyici tedbirler ( belirli aşılar, tedbir muayeneleri) ödenir.

 

Dikkat!
Mecburi sağlık sigortasının yasal sosyal güvence primi ödemesine dahil olmayan ve doktorlar tarafından yazılmış tedaviler için doktorlar hastalarını uyarmakla yükümlüdür. Eğer kuşkularınız varsa en iyisi bunu sorunuz.
 
Dikkat!
Tedavi masraflarının bir kısmını hastalar kendileri ödemek zorundadır: Masraflara katılım bir muafiyetten (Franchise), bir şahsi katılım payından ve bir de hastane katkı payından oluşur. Muafiyet (Franchise) 18 yaşından büyükler için yıllık olarak 300 Franktır. Ayrıca tedavi masraflarının 10 % u da ödersiniz. Bu şahsi katılım payı yıllık olarak en fazla 700 Frank, bir çocuk için 350 Franktır. Hastanenin katkı payı aile bireyleriyle aynı evde yaşamayıpta onların geçimini sağlamakla yükümlü olmayan şahıslar için hastanede yatılan her gün için 10 Franktır  (mesela çocuk).
 
Dikkat!
Sağlık sigortanız ile bir anlaşmazlığınız varsa sağlık sigortaları denetçisi ombudsmana başvurabilirsiniz.

Konuya ilişkin: Sağlık sigortası seçimi, Ek Sigortalar , Sağlık Sigortaları servisi, Sağlık Sigortasını Değiştirme, Prim İndirimie , Prim Tasarrufutle

Related links: