İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Sosyal Yardım

Federal Anayasaya göre İsviçrede sosyal yardım ihtiyacı olan insanların geçimlerini sigorta eder, bu kişilerin ekonomik ve kişisel bağımsızlıklarını sürdürmelerini teşvik eder ve sosyal ve mesleki uyumlarını garanti eder.

Sosyal yardım masrafları Kantonlar ve Belediyeler tarafından karşılanır. Konfederasyon sadece iltica başvurusunda bulunanların sosyal yardım masraflarına iştirak eder. Sosyal yardım kurallarını Kantonların kendileri düzenledikleri için ilgili sosyal yardım yasası her Kanton’da oldukça farklıdır.

 

Kimlerin Destek Alma Hakkı Vardır?

Kim İsviçrede sabit ikamet ediyorsa ve temel ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılayamıyorsa destek alma hakkına sahiptir.

 

DİKKAT
İllegal kalan göçmenlerin – bununla birlikte başvuruları red edilen ilticacıların – sosyal yardım alma hakları yoktur. Bu durumdaki kişiler sadece acil yardım için başvurabilirler.

 

Sosyal Yardımın Tutarı Ne Kadardır?

Temel ihtiyaçlar olarak aşağıdaki kalemler sayılırlar:
  • Ev
  • Tıbbi ihtiyaçlar ve dişçilik ihtiyaçları
  • Geçim için gerekli temel ihtiyaçlar.

Sosyal yardım için esas olan ana sigorta maliyeti mutlak asgari geçim haddinin sadece biraz üzerinde bulunmaktadır. İhtiyacın tesbiti için gerekli referens büyüklüğü olarak İsviçrede ekonomileri zayıf bütün hanelerin % 10nun masrafları dikkate alınır.

Böylece İsviçre Sosyal Yardım Konferansı SKOS yönergelerinde bir kişinin geçim masraflarını 986 CHF ve 4 kişilik bir ailenin 2110 CHF olarak önermektedir.
 
Eğer kendi finansal imkanlarınızın yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, oturduğunuz belediyenin sosyal hizmetler dairesine müracaat ediniz. Burda size sosyal yardım alma hakkınız olup olmadığı ve alacağınız yardımın şekli belirlenip açıklanacaktır. Sosyal hizmetler idaresini resmi daireler listelerinde arayınız.

 

DIKKAT!
Kim Sosyal yardım için başvuruda bulunmuşsa kişisel geliri, malvarlığı ve aile ilişkisi hakkında doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Gerçek bilgiler verilmez yada saklanırsa yardım kısılır yada hiç verilmez.
Sosyal yardımın yapılabilmesi için gerektiği takdir de, yardım isteyen herkes keyfi durumların aydınlatılmasına aktif olarak katılmakla, kişisel ve finansal koşularındaki bütün değişiklikleri derhal bildirmekle yükümlüdür.

 

Geri Ödeme Yükümlülügü

Hemen hemen her Kanton’da sosyal yardımı yasal geri ödeme yükümlüğü geçerlidir. Bu durum büyük mal varlığı edinimi (Miras, loto kazanma), uygun finansal şartlara geri dönülmesi halinde, ama haksız yardım alınması durumunda da söz konusu olur.

 

Akraba Desteği

İsviçrenin medeni kanununa göre birinci derece akrabalar (Çocuklar-Ebeveynler-Büyükanne ve Büyükbaba) birbirlerini karşılıklı desteklemekle yükümlüdürler. İyi durumdaki ebeveynler sosyal yardıma bağımlı çocuklarının sosyal yardım hizmetlerinin bir kısmını ödemekle görevlendirilebilirler. Eğer ebeveylerinin fınansal durumları zayıfsa, aynı durum iyi finansal koşullarda yaşayan çocuklar içinde geçerlidir.
 

Related links:

Sayfa başına gidiniz