İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Vergiler

2010 yılında İsviçre Konfederasyonu, kantonlar ve belediyeler (gemeindeler) yaklaşık 192 milyar frank harcamışlardır. Altyapı, Trafik, Ordu, Polis, Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik, Kültür ve Spor harcamaları temel olarak özel kişilerin Gelir ve servet vergilerinden, firmaların vergilenmesinden ve katma değer vergilerinden ödenir.

 
İsviçre vergi sistemi federatif olarak düzenlenmiştir. Üç başlığı kapsar:
Konfederasyon vergileri (Bundessteuern), Kanton vergileri ve Gemeinde vergileri

 

26 Kantonun kendi Vergi-Kanunu ile birlikte farklı Vergilendirme sistemleri vardır. Gemeindeler vergilerinin yüksekliğini kantonal yasalar çerçevesinde kendileri belirleyebilirler. Konfederasyon vergisi (Bundessteuer) kanton vergisinin yüzdeliği üzerinden hesaplanır. Bundan dolayı vergi yükümlülüğü İsviçrede kantondan kantona ve gemeindeden gemeindeye göre değişiktir.
 

Konuya ilişkin: Özel Şahıs Vergileri, Kaynak Vergisi, Vergi Yükümlülüğü, Dolaysız Vergiler

Related links: