İsviçre’de Yaşam – Bilgi ve Online-Danışmanlık  

Özel Şahıs Vergileri

Vergilerin yüksekliği bir yıllık vergi beyannamesi ile tespit edilir. Bu beyanname İşverenin kendi çalışanları için hazırladıkları Maaş bordrosuna dayanır.

Özel şahıslar için Vergiler İkamet yerinde tahsil edilir ve ikamet edilen yere göre çok farklı olabilir. Vergi beyannameleri kantonal Finans dairelerine sunulmak zorundadır. Bu daireler bütün bir Vergi hesaplanmasını icra ederler (ödenecek verginin tespiti).
 
Tavsiye
Yürürlükteki vergi mevzuatları çok sayıda Kesintiye müsaade eder. Eğer ilk defa bir Vergi beyannamesi dolduracak iseniz, en iyisi bir Vergi danışmanından yararlanınız.

 

C-Kimliği olan yabancılar

C-yerleşme izni olan ve aynı şekilde C-kimliği olan kabul edilmiş sığınmacılar kendi vergilerini İsviçreliler gibi her sene taksitlerle öderler.

 

C-Kimliği Olmayan Yabancılar

Diğer bütün yabancıların vergileri Kaynak vergisi şeklinde Maaştan kesilir ve İşveren tarafından Devlete aktarılır.

 
Dikkat
Evli kişilerin gelirleri Vergi hesaplanmasında beraber hesaplanır. Yüksek gelirler düşük gelirlerden daha fazla yüzdelikle vergilendirildiklerinden evli çiftler çoğunlukla evli olmayan çiftlere göre daha fazla Vergi öderler.
 

Related links: